06 24 75 58 84 / 024 737 03 44 info@russischtaalbureau.nl

Beëdigde vertalingen

russisch, oekraïens < > Nederlands, engels

Notariële akten en officiële documenten.

Onze beëdigde vertalers zijn gediplomeerde vertalers die staan ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers en die daartoe een eed hebben afgelegd bij de rechtbank. Een beëdigd vertaler is bevoegd om teksten met een officiële en/of juridische status te vertalen en te waarmerken met een persoonlijk, verplicht model, stempel. Beëdigde vertalers dienen door middel van Permanente Educatie hun registratie in het register van het bureau WBTV in stand te houden.

 Beëdigde vertaling van notariële akten en officiële documenten.

Een beëdigde vertaling is voorzien van een handtekening en persoonlijke stempel van een beëdigd vertaler en een verklaring dat de vertaling inhoudelijk overeenstemt met het origineel en naar eer en geweten is gemaakt.
Een beëdigd vertaler is een gediplomeerd vertaler die door een arrondissementsrechtbank bevoegd is verklaard om teksten met een officiële en/of juridische status te vertalen en te waarmerken met een uniek persoonlijk stempel.
Wanneer heeft u een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig als u een officieel document moet overleggen aan een officiële instantie. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Documenten afgegeven door de overheid (ministerie, gemeente, Russische Burgerlijke Stand, belastingdienst): ongehuwdverklaring, geboorteakte, echtscheidingsakte, huwelijksakte, overlijdensakte, akte van naamswijziging, toestemmingsverklaring, uittreksel GBA (BRP), paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, VOG (verklaring omtrent gedrag), woonplaatsverklaring, documenten ter verkrijging Russische nationaliteit, afstaan Russische nationaliteit, verklaring ambassade, verklaring consulaat.
  • Woonplaatsverklaring belastingdienst t.b.v. een verzoek tot teruggave van teveel ingehouden buitenlandse bronbelasting.
  • Documenten over gevolgd onderwijs: diploma hoger onderwijs, middelbare school diploma, certificaat, getuigschrift.
  • Juridische documenten: vonnissen, exploten, arresten, beschikkingen enz.
Hoe komt een beëdigde vertaling tot stand?

Een beëdigde vertaling van een Nederlands brondocument dient bij voorkeur te worden uitgevoerd vanaf het origineel. Dit kan (aangetekend) naar ons worden opgestuurd. Zelf bezorgen of door ons laten ophalen en retourneren kan ook. Voor Russische en Engelse documenten is meestal een goed leesbare kopie acceptabel. Deze kan dan digitaal (e-mail bijlage) worden aangeleverd of per post. De vertaling wordt dan aan de kopie van het origineel gehecht door middel van een hechtingsring.

Alle stukken (inclusief de hechtingsring) worden vervolgens voorzien van een persoonlijk stempel en verklaring van de beëdigd vertaler. Vervolgens wordt de volledige beëdigde vertaling per post of per koerier geretourneerd naar de opdrachtgever. Soms wordt door de betrokken instantie, naast de apostillestempel op het brondocument, ook nog een apostillestempel verlangd op de handtekening van de vertaler bij de rechtbank waar de beëdigde vertaler staat ingeschreven. Ook dat verzorgen wij desgewenst. Wij raden onze klanten aan om vooraf informatie in te winnen bij de ontvangende instantie over de te volgen procedure.

Desgewenst verstrekken wij de weblink van het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers van de beëdigde vertaler die de vertaling zal uitvoeren. Hierdoor kunnen onze klanten de registratie van de beëdigde vertaler verifiëren. Beëdigde vertalers dienen door middel van Permanente Educatie (PE) hun registratie in het register van het bureau BTV in stand te houden.

Apostillestempel, bewijs van echtheid van brondocumenten en beëdigde vertalingen.

Nederland heeft met diverse landen een apostilleverdrag getekend waardoor het niet meer nodig is om het omvangrijke proces van legalisatie van brondocumenten of beëdigde vertalingen te doorlopen.
Een apostillestempel bevestigt de echtheid (handtekening) van officiële brondocumenten of bevestigt de echtheid (handtekening) van een beëdigde vertaling. Deze apostillestempels kan iedereen bij de rechtbank, in de regio waar men woonachtig is, verkrijgen. Indien gewenst verzorgen wij voor u bij de rechtbank het apostilleren van uw brondocument(en) en de beëdigde vertalingen daarvan.